MySport - DNA TEST

ETT GENETISK TEST

För att optimera din prestation och minimera risk för skador.

SVAR PÅ CIRKA 4 VECKOR

Det tar cirka 4 veckor för att få ditt resultat. Rapporten är på engelska och summeringen av rekommendationerna kan erhållas på svenska.

ETT ENKELT TEST

DNA erhålls genom tops smärtfritt och lämpligt för många.

VETENSKAPLIGT DOKUMENTERADE GENER

Analyserar bara gener som är vetenskapligt dokumenterade för att kunna ge råd om kost och träning.

MySport Genetics


MySport, DNA-testet för att få bättre insikt om sig själv. Att träna och äta rätt kräver en stor insats av individen, trots all möda så blir inte resultatet alltid som man tänkt sig då vi alla är unika och svarar olika på träning och kost. Vi är olika eftersom vårt DNA inte är lika, även om det mesta av vårt genetiska material är identiskt skiljer sig en liten del mellan oss. Våra egenskaper är inte bara beroende av vårt arv utan även av vår miljö och hur vi lever påverkar oss. Därför, DNA-testet hjälper dig att få insikt om hur din kropp kan reagera på kost och träning. Det kan därmed användas som ett av dina verktyg för att nå dina uppsatta mål.

PERSONLIGA RÅD OM KOST, KOSTTILLSKOTT OCH TRÄNING

MySport Genetics

Kostråd – anpassade till dig

Valet av mat för att hålla en hälsosam kroppsvikt är grundläggande för att uppnå sina idrottsliga mål. Vi alla reagerar olika på den mat vi äter. Hur lätt vi går upp i vikt och hur svårt vi har för att gå ner i vikt är individuellt. Det beror på att våra kroppar reagerar olika på kost och träning.

Var och en av oss har en olika känslighet för intag av kolhydrater beroende på om de är ”snabba” eller ”långsamma”, samma sak för fettintag och på så sätt svarar vissa människor bättre eller sämre på träningsmetoder för att gå ner i vikt.

Råd om träning – anpassade för dig

I idrott i allmänhet och särskilt i högpresterande sport är det viktigast att veta fördelarna och begränsningarna hos idrottare för att styra deras fysiska förberedelse på det mest lämpliga och effektiva sättet. Beroende på genetik så får man råd som är anpassade efter individen. Dessa råd bör anpassas efter individens nuvarande fysiska status och idrottsliga mål.

MySport Genetics, DNA-TEST FÖR VAD?

DNA-testet ger dig insikt för kunna lägga upp din träning, intag av kost och kosttillskott på ett individuellt sätt. MySport hjälper dig med den personliga strategi för att maximera din prestation och minimera din risk för skador.

Vem riktar sig testet till?

DNA-testet MySport vänder sig till dem som vill få  insikt om sin kropp. Testet är ett verktyg för att lägga upp en personlig strategi för sin kost och träning.  Därför är DNA-testet speciellt lämpligt för dem som vill maximera sin prestation och minimera risken för skador. Många har problem med tennisarmbågar, hälsenor, gubbvad (små bristningar i vaden) och andra skador som begränsar den som tränar. Tolkning av resultaten bör utföras av en specialist, då det finns fysiologiska förhållanden och sjukdomar som bör beaktas och integreras i rekommendationerna för dig.

Vad analyserar testet?

Testet är ett genetiskt test som analyserar genetiska markörer som är involverade i:

Muskelutveckling
Uthållighetsförmåga
Förmåga att ta upp vätska
Folsyranivåer (Viktigt för röda blodkroppar)
Leverns avgiftningskapacitet
Anlag för oxidativ stress (skadar celler)
Hur man reagerar på inflammation
Risk för idrottsskador
Maximering av styrka, kraft och snabbhet
Upptag och nedbrytning av näringsämnen
Anlag för att lagra fet
Faktorer som påverkar kontrollen av aptit och mättnad
Förmåga att förbränna fett