DNA-Analys MyPharma - för fem läkemedel

DNA-Analys MyPharma - för fem läkemedel

Regular price5 745 kr
/
Tax included.

  • Free shipping within Sweden on orders over 599 SEK
  • Low stock - 10 items left
  • Inventory on the way

Beskrivning

Beställ en analys av fem läkemedel inom gruppen Mypharma Genetics eller MyPharma Onco. Du får då reda på om du har förutsättningar för att få en önskad effekt eller biverkningar av den medicinen du planerar att ta i framtiden eller tar just nu.

När vi fått din beställning så kommer vi att kontakta dig för att notera vilka fem läkemedel som du vill att vårt labb skall analysera. Det finns två kategorier som du kan välja inom, MyPharma Genetics eller MyPharma Onco. Det betyder att om du skall välja fem läkemedel så måste dessa fem finnas med i gruppen MyPharma Genetics eller i gruppen MyPharma Onco. Är du osäker på vilka läkemedel du skall välja. Kontakta oss gärna på kontakt@beatyourbest.se så hjälper vi dig.

Det tar cirka fyra veckor från det att provrören kommer till labbet tills dess du får ditt svar. Rapporten kommer på engelska.

Läkemedel in i gruppen MyPharma Genetics 

Inflammation – Reumatologi – Immunologi  

Azatioprin, Celecoxib, Cyklofosfamid, Ciklosporin, Kortikosteroider, Diklofenak, Everolimus, Merkaptopurin, Metotrexat, Mykofenolsyra, Sirolimus, Takrolimus och Tioguanin.

Hjärta-kärl 

Acenocumarol, Aspirin, Atorvastatin, Klopidogrel, Digoxin, Eltrombopag, Spironolacton, Fenprokumon, Furosemid, Hydrochlorothiazid, Pravastatin, Rosuvastatin och Warfarin.

Psykiatri

Amitriptylin, Karbamazepin, Citalopram, Klobazam, Klomipramin, Desipramin, Doxepin, Escitalopramm, Fenytoin, Fluoxetin, Imipramin, Mirtazapin, Nortriptylin, Olanzapin, Paroxetin, Risperidon, Sertralin, Trimipramin och Venlafaxin.

Infektion 

Atazanavir, Isoniazid, PegInterferon, Ribavirin, Telaprevir och Voriconazol.

Smärta 

Fentanyl, Metadon, Morfin, Oxicodon och Tramadol.

Andningsvägar 

Budesonid, Kortikosteroider, Flutikason, Salbutamol, Salmeterol och Triamcinolonacetonid.

Klassen Övriga 

Alopurinol, Lansoprazol, Metformin, Omeprazol, Ondansetron, Rabeprazol, Rasburikas.

Läkemedel i gruppen MyPharma Onco 

Cetuximab, Cetuximab, Cisplatin, Cyklofosfamid, Etoposid, Fluorouracil, Gefitinib, Irinotekan, Kapecitabin, Karboplatin, Oxaliplatin, Paklitaxel, Panitumumab, Tamoxifen, Tegafur, Trastuzumab och Vinkristin.

Please allow 1-2 business days for orders to be processed before it ships. During sales and holidays allow 2-5 business days for processing before shipment. Order from 60$ and more are free of charege.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Recently viewed